OBARO BEHEREND

Obaro Groep en Obaro Beherend is van mening dat aktiewe deelname aan georganiseerde landbou die sleutel is tot sukses, asook die vooruitgang van die primêre landboubedryf. Kollektiewe bedingingsmag bewerkstellig ‘n hefboom om belange van boere te bevorder. Samewerking moet vanaf grondvlak tot nasionale organisasies strek om te verseker dat daar omvattende en verteenwoordigende beleidsvorming is. Genomineerde direkteure van Obaro Beherend verteenwoordig die maatskappy by die onderskeie Agri-provinsiale unies en TLU SA. Obaro Beherend is ‘n geaffilieerde lid van al die organisasies soos hieronder uiteengesit.

Pin It on Pinterest