Search
Close this search box.

Vrywaring

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE BOODSKAP VOORREGIGE EN/OF VERTROULIKE INLIGTING KAN BEVAT:


1. Hierdie e-pos en enige aanhegsels, invoegings en/of byvoegings daarby is vertroulik en kan geprivilegieerde inligting bevat.

2. Hierdie boodskap is die eiendom van Obaro en/of die sender, en Obaro en/of die sender behou alle regte voor, insluitend kopiereg op die inhoud daarvan.

3. Hierdie e-pos en enige aanhangsels, invoegings en/of byvoegings daarby is bedoel vir die eksklusiewe gebruik van die geadresseerde ontvanger(s) en toegang tot hierdie e-pos deur enige ander persoon word nie gemagtig nie.

4. Indien jy nie die geadresseerde ontvanger is wat in hierdie boodskap aangedui word nie (of as jy nie verantwoordelik is vir die lewering van die boodskap aan die geadresseerde ontvanger nie), is enige openbaarmaking, kopiëring, verspreiding of enige optrede of weglating ten opsigte daarvan, verbied en mag onwettig wees.

5. Indien jy nie die geadresseerde ontvanger is wat in hierdie boodskap aangedui word nie (of as jy nie verantwoordelik is vir die aflewering van die boodskap aan die geadresseerde ontvanger nie), moet jy die boodskap onmiddellik vernietig en die sender daarvan in kennis stel deur middel van e-posantwoord of andersins.

6. Obaro sal nie aanspreeklik gehou word in die geval dat data op enige manier hoegenaamd verander word of as die boodskap nie die geadresseerde ontvanger bereik nie.

7. Alhoewel alle redelike maatreëls getref word om hierdie boodskap vry van enige skadelike kode, virusse, foute of onderbrekings van enige aard te stuur, gee Obaro en/of die sender geen waarborge in hierdie verband nie. Gevolglik sal Obaro en/of die sender nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade wat deur die ontvanger gely mag word as gevolg van rekenaarvirusse of andersins nie.

8. Die menings of sienings wat in hierdie boodskap uitgespreek word, is, tensy uitdruklik anders aangedui, die menings of sienings van die skrywer van die e-pos en nie die mening van Obaro of Obaro se bestuur of direksie nie.

9. Obaro behou die reg voor om alle e-pos of ander elektroniese boodskappe wat aan sy gebruikers gerig is, te onderskep, te monitor en/of te blokkeer, in ooreenstemming met Obaro se e-posgebruikbeleid.

10. Stel asseblief onmiddellik die sender van hierdie boodskap in kennis as jy of jou werkgewer nie instem tot internet-e-posse vir boodskappe/kommunikasie van hierdie aard nie.